top of page
icon 4 map white.png

DEONTOLOGISCHE
CODE

PROFESSIONEEL GEDRAG

De leden van Netwerk Zorgmasseurs/zorgmassage vzw…

 • gedragen zich op een professionele en ethisch verantwoorde wijze;

 • leveren enkel diensten waarvoor hij/zij gekwalificeerd en/of gediplomeerd zijn;

 • houden gegevens bij over de cliënt die relevant zijn voor de verstrekte diensten;

 • bespreken alle contra-indicaties gerelateerd aan de te leveren diensten;

 • verwijzen indien nodig de cliënt door naar een gekwalificeerd behandelaar als de eigen competentiedomeinen overschreden worden;

 • verstrekken geen valse of foute informatie over Netwerk Zorgmasseurs en/of de vzw

 • zullen geen handelingen uitvoeren die indruisen tegen de principes en doelstellingen van de Belgische Massage Federatie vzw;

 • zullen op een eerlijke manier hun diensten leveren aan de cliënt.

 

PROFESSIONEEL VOORKOMEN

De leden besteden de grootste zorg aan:

 • hygiëne en professioneel voorkomen;

 • kleding;

 • het linnen;

 • de uitrusting

 • het kantoor, de praktijkruimte en toebehoren.

Zij streven ernaar een ontspannen omgeving te creëren.

Zij zullen transparantie verschaffen inzake de gehanteerde honoraria.

 

COMMUNICATIE EN BEROEPSGEHEIM

 

De leden zullen duidelijk en oprecht communiceren. Ze behandelen alle verkregen informatie als strikt vertrouwelijk. Zij geven duidelijke informatie over de gebruikte technieken en verduidelijken elk facet van hun professionele handeling indien gewenst.

PROFESSIONELE HOFFELIJKHEID

 

De leden houden de ethiek van het beroep te allen tijde in ere. Ze houden zich aan de reglementen van de vereniging en respecteren benamingen, logo’s en copyrights (al of niet gereglementeerd). De leden streven permanent naar professionele uitmuntendheid. Zij zorgen voor permanente bijscholing in de functionele competentiedomeinen van hun beroepsactiviteiten door training en vorming.

GEBRUIK VAN EIGENDOMSRECHTEN

Netwerk Zorgmasseurs/Zorgmassage vzw

Als gevolg van uw lidmaatschap verleent Netwerk Zorgmasseurs u de rechten om het logo van de vereniging ‘Netwerk Zorgmasseurs Brussel & Vlaanderen’ en ‘Vzw Zorgmassage’ te gebruiken. Deze rechten verlopen bij het beëindigen van het lidmaatschap. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar en heeft enkel een individueel karakter. Het is niet toegestaan om uw certificering door Netwerk Zorgmasseurs op welke wijze dan ook door te geven aan partners, familieleden, personeel of een bedrijf. Bij misbruik van de logo’s zal het gebruik verboden worden. Tekst,- foto, - video, en/of ander beeldmateriaal uit de website of sociale media van vzw Zorgmassage en/of het Netwerk Zorgmasseurs mag enkel gebruikt worden na schriftelijke toelating.

RESPECT VOOR CLIËNTEN 

 

De leden hebben respect voor de fysieke en emotionele toestand van hun cliënt. Ze maken nooit misbruik van hun professionele hoedanigheid als behandelaar. Het is verboden om eender welke vorm van seksueel contact te hebben met de cliënt. Zij houden rekening met de individuele grenzen en verlangens van de klant, voor zover deze niet indruisen tegen de persoonlijke, professionele en ethische grenzen van het lid. Zij respecteren de integriteit en de individualiteit van elk persoon. Zij vermijden eender welke vorm van discriminatie tegenover cliënten en collega’s. De leden zijn er aan gehouden om vertrouwen te scheppen en te bewaren tussen zichzelf en hun cliënt en duidelijk grenzen af te bakenen om een sfeer van professionaliteit te genereren.

bottom of page