top of page
icon 4 map white.png

TOETREDINGS-

VOORWAARDEN

•   1

Je bent zelfstandige in hoofd- of bijberoep. Dit wil zeggen dat je ingeschreven bent bij de kruispuntbank van ondernemingen.

•   2

Je volgde een opleiding ‘zorgmasseur’ of ‘massage bij kanker’ die geaccrediteerd is door de Belgische Massage Federatie.

De lijst met geaccrediteerde opleidingen kan je hier, op de website van BMF, vinden:
http://www.massagefed.be/aansluitingsvoorwaarden-masseurs-bij-kanker/

•   3

Je mailt een kopie van je diploma/getuigschrift/attest naar netwerk@zorgmassage.net

•   4

Je gaat akkoord met de deontologische code.

•   5

Enkel natuurlijke personen, geen handelsvennootschappen, kunnen een aanvraag indienen.

•   6

Je verklaart op eer en geweten geen fysieke, spirituele of mentale behandelingen met erotisch karakter uit te voeren.

•   7

Voor het bedrag van € 40 ben je 1 jaar lid van het Netwerk Zorgmasseurs. Dit is telkens van 1 juni tot en met 31 mei. Sluit je in een andere periode aan dan is de volgende regeling van toepassing.

  • Na 1 september: € 30

  • Na 1 november: € 20

  • Na 1 februari: € 10

•   8

Bij je lidmaatschap zijn 100 gratis folders inbegrepen. Sluit je aan na 1 september krijg je 50 folders, sluit je later aan dan 1 november dan zijn de folders voor eigen rekening: € 6 voor 100 stuks. Deze prijs is dezelfde indien je meer folders wil bijbestellen.

  • De folders kan je gratis afhalen bij een verantwoordelijke in de buurt (neem hierover contact op met netwerk@zorgmassage.net)

  • Of je kan ze laten opsturen via de post. Hierbij dien je dan € 6,90 extra te storten bij je lidmaatschap.

•   9

Je ontvangt een betaaluitnodiging nadat je volledige aanmelding/registratie in orde is. Na het betalen van het verschuldigde lidgeld (eventueel vermeerderd met de postkost) ontvang je…

  • Een factuur

  • Een link om je quote, tekstmateriaal, foto en logo digitaal door te geven waardoor je persoonlijke pagina en je vermelding in de zoekfunctie (kaart) kunnen aangemaakt worden (*)

     

  • (*) het digitaal doorgeven/aanpassen van jouw persoonlijke informatie via de link is verplicht. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij jan@zorgmassage.net).

•   10

Zelfstandige zorgmasseurs zijn verantwoordelijk voor hun daden. Het netwerk, noch vzw Zorgmassage kunnen aansprakelijk worden gesteld voor fouten die ze maken bij het uitoefenen van de job.

•   11

Omdat de BMF (Belgische Massage Federatie) het centrale meldpunt voor klachten is, raden we sterk aan om ook lid te worden van deze beroepsorganisatie.

Toetredingsvoorwaarden

Je kan bovenstaande toetredingsvoorwaarden ook

als PDF bestand downloaden

Deontologische code

Klik hier om de deontlogische code te lezen

of download het PDF bestand >

bottom of page