top of page
icon 4 map white.png

TOETREDINGS-
VOORWAARDEN

•   1

Je bent zelfstandige in hoofd- of bijberoep. Dit wil zeggen dat je ingeschreven bent bij de kruispuntbank van ondernemingen.

•   2

Je volgde een opleiding ‘zorgmasseur’ of ‘massage bij kanker’ die geaccrediteerd is door de Belgische Massage Federatie.

De lijst met geaccrediteerde opleidingen kan je hier, op de website van BMF, vinden: klik hier

•   3

Je mailt een kopie van je diploma/getuigschrift/attest naar netwerk@zorgmassage.net

•   4

Je gaat akkoord met de deontologische code.

Klik hier voor de deontologische code.

•   5

Enkel natuurlijke personen, geen handelsvennootschappen, kunnen een aanvraag indienen.

•   6

Je verklaart op eer en geweten geen fysieke, spirituele of mentale behandelingen met erotisch karakter uit te voeren.

•   7

Voor het bedrag van € 45 ben je 1 jaar lid van het Netwerk Zorgmasseurs. (zie ook punt 9)

•   8

Bij je lidmaatschap of hernieuwing van je lidmaatschap zijn 100 gratis folders inbegrepen, indien gewenst.

 • Indien je folders wenst te ontvangen dan betaal je 7,80 € extra voor post- en verpakkingskosten. (* indien Nederland gevestigd betaal je 13,80 € voor post- en verpakkingskosten.)

•   9

Je ontvangt een betaaluitnodiging nadat je volledige aanmelding/registratie in orde is. Na het betalen van het verschuldigde lidgeld (en indien van toepassing, vermeerderd met de verpakking- en postkosten voor de folders) ontvang je…

 • Betaaluitnodiging:

  • Lidmaatschap zonder folders: stort 45,00 € (lidgeld)​

  • Lidmaatschap inclusief 100 folders: stort 52,80 € (lidgeld + postkosten)

   • indien in Nederland gevestigd: stort 58,80 € (lidgeld + postkosten)

  • In beide gevallen stort het bedrag op rekeningnummer BE02 8939 4404 0340

        met vermelding van 'lidgeld netwerk ZZM' + naam en naam praktijk (indien van toepassing).

 • Na betaling ontvang je een factuur.

 • Een link om je persoonlijke pagina op de website te verkrijgen (met quote, tekstmateriaal, foto en logo) + vermelding op de zoekfuncties (kaart, website) krijg je na betaling en ontvangst van je geldig attest/getuigschrift. (*)

     

 • (*) het digitaal doorgeven/aanpassen van jouw persoonlijke informatie via de link is verplicht. Voor meer informatie of bij problemen kan je terecht bij netwerk@zorgmassage.net.

•   10

Zelfstandige zorgmasseurs zijn verantwoordelijk voor hun daden. Het netwerk, noch vzw Zorgmassage kunnen aansprakelijk worden gesteld voor fouten die ze maken bij het uitoefenen van de job.

•   11

Omdat de BMF (Belgische Massage Federatie) het centrale meldpunt voor klachten is, adviseren we om eveneens lid te worden van deze beroepsorganisatie.

bottom of page