top of page
icon 4 map white.png

WAAROM EN HOE
LID WORDEN VAN HET
NETWERK ZORGMASSEURS?

Waarom?

 

Samen sterk! Dat is een alvast een goed begin en een waarheid als een koe.

Wanneer alle zelfstandige zorgmasseurs zich verenigingen, dan vormen we een groep, een collectief. Als groep heb je meer kracht om dingen voor elkaar te krijgen.

Zo laten we (het netwerk en vzw Zorgmassage) ons horen bij beleidsmakers, in de zorgsector, in het bedrijfsleven, bij iedereen die baat heeft bij een goed en stevig georganiseerd netwerk met als doel: zorg dragen voor de mentale en fysische gezondheid.

Zo lobbyen we, onderhandelen we met verschillende partijen en organisaties om zorgmassage beter op de kaart te zetten. Hieronder vallen ook gesprekken met de mutualiteiten i.v.m. (gedeeltelijke) terugbetalingen.

Op dit ogenblik voorziet de liberale mutualiteit in gedeeltelijke terugbetalingen (max. 6 keer per jaar 10 €) indien klanten een zorgmassage krijgen van een zorgmasseur die aangesloten is bij dit netwerk. Klik hier voor meer informatie op de website van LM.

We ondernemen ook initiatieven om zorgmassage via verschillende wegen aan te bieden en dit in samenwerking met de zelfstandige zorgmasseurs.

Het netwerk zorgt voor verbinding.

Niet alleen tussen organisaties, maar eerst en vooral tussen de zorgmasseurs en de zorgvragers.

Het netwerk zorgt ervoor dat iedere zorgvrager in nood op een gemakkelijke manier een zorgmasseur in de buurt kan vinden door verschillende zoekfuncties op de website (www.netwerkzorgmasseurs.net).

Er is niet enkel de kaart met zoekfunctie, maar ook een algemene zoekfunctie bovenaan iedere pagina waarbij de zorgvrager alle mogelijkheden krijgt om te zoeken en te vinden.

Tegelijkertijd willen we met het netwerk ook toezien op kwaliteit.

Heel wat betrokken partijen vinden het belangrijk dat er kwalitatief gewerkt wordt.

Door in de toekomst bijscholingen te organiseren kunnen we de vinger aan de pols houden en die kwaliteit blijven garanderen.

 

Lidgeld

 

Ons verenigen, naar buitenkomen, actie ondernemen, een website onderhouden, voorzien in folders, het verzamelen van kennis, de dagelijkse werking, enz... het kost helaas heel wat geld.

We trachten echter om het lidgeld om aan te sluiten democratisch te houden.

Er zijn twee formules:

• Lidmaatschap zonder folders: 45,00 €

• Lidmaatschap inclusief 100 folders: 60,00 €  (d.i. lidgeld + post en verpakkingskosten).

Wat bieden we jou als lid aan?

Indien je 45 € betaalt

   • vermelding op de website (www.netwerkzorgmasseurs.net) met handige zoekfuncties (o.a. via

     een kaart met mogelijkheid om te zoeken op gemeente, postcode, naam van de zaak, binnen 

     een straal van zelf te bepalen kilometers enz.)

   • een unieke pagina gewijd aan jouw zelfstandige (zorgmassage) activiteit met jouw foto, logo's

     (tot 2), persoonlijke quote, tekst, biografie en alle contactinformatie (adres, telefoon, links naar

     jouw website en sociale media).

   • kan je je klanten met kanker, aangesloten bij de Liberale Mutualiteit, laten genieten van     

     terugbetalingen (met een maximum van 6 x per jaar).

   • toegang tot een besloten facebookgroep die informatie met je deelt.

   • een team van professionals die jouw vragen ter harte neemt.

   • een team van professionals die vragen van (potentiële) zorgklanten opvolgt.

   • mag je het logo van het Netwerk Zelfstandige zorgmasseurs gebruiken om al jouw

     communciatiemiddelen, website, folders enz. (Noot: enkel gedurende de periode dat je lid

     blijft van het netwerk).

   • mag je het logo van vzw Zorgmassage eveneens gebruiken op jouw communicatiemiddelen,

     website e.d.

Indien je 60 € betaalt:

   • Al het voorgaande plus...

   • 100 folders, uitgegeven door het netwerk, met informatie over zorgmassage

     je contactinformatie op kan kleven of stempelen. Deze worden jou per post opgestuurd na

    betaling van het lidgeld.

Aanmelden,  en stappen zetten

 

Lees de toelatingsvoorwaarden en de deontologische code.

In de toelatingsvoorwaarden lees je o.a. hoe een en ander in zijn werk gaat.

- Je moet akkoord gaan met beiden (toelatingsvoorwaarden en deontologische code) om lid te kunnen worden van het netwerk.

- Je moet eveneens een geldig attest of getuigschrift kunnen bezorgen met het bewijs dat je succesvol een opleiding tot zorgmasseur gevolgd hebt.

- Je moet eveneens beschikken over een ondernemingsnummer / btw nummer om lid te kunnen worden.

Vul dan je aanmelding in (klik hier om terug te keren naar de aanmeldpagina) en we zetten samen met jou de eerste stappen.

Vragen of opmerkingen?

 

Heb je vragen of opmerkingen?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via email.: netwerk@zorgmassage.net

Vriendelijke groeten,

Het Netwerk Zorgmasseurs Team

bottom of page