RC6A5652 (Small).JPG

AANMELDING

NETWERK

ZORGMASSEURS

icon 4 map white.png

Wie kan zich aanmelden?

Enkel zelfstandigen of zelfstandigen in bijberoep die succesvol een, door de Belgische Massage Federatie geaccrediteerde, opleiding gevolgd hebben tot professioneel zorgmasseur kunnen zich aanmelden om lid te worden van het Netwerk Zorgmasseurs.

Een overzicht met de geaccrediteerde opleidingen kan je onderaan deze pagina vinden of via deze link.

Bekijk de toetredingsvoorwaarden en de deontologische code voor je je aanmeld. In de toetredingsvoorwaarden staan alle details (waaronder ook het lidgeld) vermeld. Zonder jouw akkoord op zowel de toetredings-voorwaarden als de deontologische code kan je geen lid worden.

Waarom lid worden van het netwerk?

Klik hier en kom te weten waarom we je graag verwelkomen als nieuw lid binnen het netwerk van (zelfstandige) zorgmasseurs.

AANMELDFORMULIER

Gelieve in te vullen

Toetredingsvoorwaarden

Klik hier om de toetredingsvoorwaarden te lezen

of download het pdf-bestand.

Deontologische code

Klik hier om de deontlogische code te lezen

of download het pdf-bestand.

Vragen?

Heb je nog één of meerdere vragen over jouw toetreding tot en lidmaatschap bij 

het Netwerk (Zelfstandige) Zorgmasseurs?

Neem telefonisch contact op met

Nicole Van Beek

+32 494 273 774

of

Jan Hublau

+32 0470 102 772

of per email:

netwerk@zorgmassage.net

Geaccrediteerde opleidingen tot professioneel zorgmasseur

Volgende opleidingen zijn geaccrediteerd door de Belgische Massage Federatie (BMF):

• Vzw Zorgmassage opleiding via

  Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO's):

• Syntra

• Massage voor Iedereen

• Massage bij Kanker

Meer informatie over opleidingen kan je vinden via de website van vzw Zorgmassage: klik hier.